dinsdag 24 juli 2012

Mantelzorgers betalen teveel Erfbelasting!

Duizenden mantelzorgers betalen volgens EPN onnodig erfbelasting door het niet aanvragen van een mantelzorgcompliment. De Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) waarschuwt mantelzorgers voor het mislopen van de grote vrijstelling erfbelasting door het niet aanvragen van het mantelzorgcompliment. De EPN verwijt de overheid in haar voorlichting aan mantelzorgers tekort te schieten. Bij de wijziging van de Successiewet (januari 2010) was die voorlichting wel beloofd.

Het mantelzorgcompliment is een symbolische vergoeding van 200 euro per jaar waarop mantelzorgers aanspraak kunnen maken. Vanwege de administratieve rompslomp zien veel mantelzorgers af van het aanvragen van een dergelijk ‘compliment’. Bovendien gaat het de meeste mantelzorgers niet om het geld. Wat veel mantelzorgers echter niet weten, is dat het ontvangen van het mantelzorgcompliment een van de wettelijke voorwaarden is om in aanmerking te komen voor de verhoogde vrijstelling voor de erfbelasting van ruim 600.000 euro als hun zieke ouder overlijdt. De andere vereisten zijn dat het kind met de ouder samenwoonde en een notarieel samenlevingscontract heeft gesloten. Zowel het kind als de ouder mogen geen andere fiscale partner voor de erfbelasting hebben.

'Nergens, zelfs niet op de website van de SVB, wordt aan mantelzorgers uitgelegd welke rechten zij prijsgeven als zij het mantelzorgcompliment niet aanvragen. Nu de overheid aantoonbaar tekort  schiet in haar voorlichting vindt de EPN het niet meer dan redelijk dat de overheid deze groep van vrijwilligers die de samenleving ontzettend veel geld bespaart, financieel tegemoetkomt,’ aldus Autar. Het kan volgens hem niet zo zijn dat alleen mantelzorgers of hun ouder die zich laten bijstaan door een notaris die lid is van de EPN op dit soort wezenlijke voordelen worden gewezen. ‘Juist voor de overheid ligt hier een taak '. De EPN bepleit daarom met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 een overgangsregeling, waarmee mantelzorgers alsnog de zes ton vrijstelling voor hun erfenis verkrijgen.

bron: accountancy nieuws 23-07-2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten